כותרת
> C;
1/1
בריאות

ביה"ח "מזור" בעכו: גיוון אוכלוסיית העובדים ועידוד שונות חברתית מועילים לשיפור הארגון

עכו בריאותפורסם: 14.07.20 , 09:24ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

ביה"ח "מזור" בעכו שם לו כיעד לקדם את ייצוגם, רווחתם ומקצועיותם של עובדיו ופועל פועל לקידום הכשירות התרבותית, לקירוב לבבות ומתן הזדמנויות לביטוי ומימוש מקצועי. ביה"ח פועל מתוך האמונה והתפיסה שדווקא גיוון אוכלוסיית העובדים ועידוד שונות חברתית מועילים לשיפור הארגון, לאפקטיביות ולרלוונטיות שלו. הבדלי תרבות, שפה ורקע אישי בקרב העובדים מהווים הזדמנות ליצירת מארג חברתי עשיר, יצירתי, מקצועי ושוויוני יותר

במרכז לבריאות הנפש "מזור" בעכו ציינו את יום הגיוון הבינלאומי תחת הסיסמא "#מגוון יותר = מקצועי יותר". לאחרונה, צוין גם ברחבי העולם "יום הגיוון הבינלאומי" במטרה להעלות את מודעות הציבור לנושא. המרכז לבריאות הנפש מזור שם למטרה לגוון את שורות העובדים, כך שלכלל האוכלוסיות בישראל יהיה ייצוג בהתאם למספרם היחסי בחברה הישראלית. נציבות שירות המדינה מעודדת את הגיוון התעסוקתי כחלק ממאמציה להיטיב את השירות לכלל האזרחים. מתוך כך במזור דואגים לייצוג הולם בקרב העובדים של אנשי החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות, עולים חדשים ואנשי המגזר החרדי.

בביה"ח "מזור" בעכו, מועסקים עובדים ועובדות ממגוון אוכלוסיות ובמקצועות שונים: עובדים מהחברה הערבית מהווים כ 23% מכלל העובדים, כאשר היעד הממשלתי - 10% ; עובדים מהמגזר החרדי מהווים כ 6% מכלל העובדים , כאשר היעד הממשלתי - 7%; כ 4% מכלל העובדים הינם אנשים עם מוגבלויות מהווים כ – 4% מכלל העובדים כאשר היעד הממשלתי 5%; יוצאי אתיופיה מהווים 0.37% מכלל העובדים כאשר היה הממשלתי הוא 1.7%. עולים חדשים מהווים 1.86% מכלל עובדי המרכז לבריאות הנפש מזור על אף שלא נקבע יעד ממשלתי.

מהנהלת ביה"ח נמסר, כי מבחינה כמותית שיעור בני החברה הערבית הינו מעל ליעד הממשלתי, בעוד שיעור אנשי המגזר החרדי, בעלי מוגבלויות ויוצאי אתיופיה מצוי מעט מתחת ליעד הממשלתי וקיימת תכנית לאיתור וגיוס עובדים מקבוצות אלה ולשיפור מידת ייצוגם במשרות מקצועיות, מובילות ואיכותיות.

מנהלת ביה"ח "מזור" פרופ' אילנה קרמר, "אנו מעודדים עובדים להתפתחות מקצועית ולקידום לתפקידים בכירים וניהוליים ובמיוחד ניתנת תשומת לב רבה לקידום עובדים מהמגזרים הייחודיים בחברה הישראלית. כמו כן, אנו פועלים לקיום ימי עיון והסברה, דיונים אסטרטגים והצפת הנושא בפורומים שונים. לנגד עינינו קירוב לבבות, וכעת מפיקים ספר מתכונים מגוון אותו יוצרים עובדי מזור". ליו"ר הצוות לגיוון תעסוקתי, גב' ענת גיל, אשר מקבלת תמיכה רבה מההנהלה האדמיניסטרטיבית ומהנהלת המרכז הרפואי ,יש תכנית פעולה רחבה לשנה הקרובה".

המנהלת האדמיניסטרטיבית בביה"ח "מזור" בעכו, נעמי אסולין, אמרה כי "בשנה שחלפה התקיימו ימי עיון לכלל העובדים שבהם אירחנו ושמענו את סיפוריהם האישיים של שתי נשים המתמודדות עם לקויות ראיה ושמיעה משמעותיות וימי העיון תרמו חומרים למחשבה ולהבנת הנושא והשאירו חותם בקרב העובדים."

צילום : מזור בעכו