כותרת
> C;
1/1

התייעלות בעיריית עכו לשיפור השירות לתושבים

עכו פורסם: 23.07.20 , 15:02ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

מועצת העיר עכו , אישרה את המלצות ועדת קשרי קהילה בראשון חבר מועצת העיר שמיל לוי . ועדת ההתעיילות המליצה על שינויים שבוצעו בעיריית עכו . בונים נוהלים חדשים למתן שירות איכותי לתושבים .

הגזבר ראובן וייצמן חידד את הנוהלים עם חברת הגבייה " מילגם " .מנהלת הגבייה הוחלפה ויש מחליף שנכנס לתפקיד בימים אלה , כמו כן התקבלה מזכירה נוספת לגזברות .

במינהל ההנדסה , הוחלפה מהנדסת העיר . קיים צוות שממשיך להציע ייעול וכאשר תהיה אפשרות יתקבל מנהל שיעשה מעקב ליישום תוכנית ההתייעלות של ועדת קשרי קהילה .

כאמור מועצת העיר עכו אישרה את תוכנית ההתייעלות .