כותרת
> C;
1/1
חינוך

עכו : שפ''ח ארצי קיים ביקור למידה בשפ''ח בעיר המעורבת

עכו חינוךפורסם: 04.03.20 , 09:30ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
תמונה ראשית צלם: דויד גורליצילום תמונות: דויד גורלי

'השבוע התקיים ביקור מוצלח של הנהלת שפ"י בשפ"ח עכו לשם היכרות מקרוב עם עבודת שפ"ח בעיר המעורבת . ללמידת עמיתים –משמעות עמוקה וחשיבות יתירה בין היתר בכך שנעשית הפריה והשבחה הדדית שמניעים סינרגיה ומכפיל כוח מקצועי .אני מברכת על הביקור שהובילה הפסיכולוגית המחוזית , אליסה אלון' .

כך , מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון .

השירות הפסיכולוגי - חינוכי בעיריית עכו נותן שירותים פסיכולוגיים במסגרות החינוך הממלכתי והממלכתי דתי בגילאי גן טרום חובה ועד התיכון. עובדים בו 22 פסיכולוגים, חלקם דוברי עברית וחלקם דוברי ערבית, וכן פסיכולוגים השולטים באנגלית, רוסית וספרדית. בכל מסגרת חינוך הנ"ל נמצא פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי פעם בשבוע שעוסק באבחונים, בהדרכת הורים, ייעוץ וטיפול קצר מועד, הפניה לגורמים מקצועיים משיקים, הדרכת צוות ועבודה מערכתית. בשירות הפסיכולוגי מומחים לתחומי ליקויי למידה, טיפול בטראומה, טיפול משפחתי ופסיכולוגיה התפתחותית. השירות הפסיכולוגי הוא שירות ציבורי, וניתן חינם להורים וילדים, ולצוותי החינוך מוסר דובר המחוז , דויד גורלי

ייעודו של השירות הפסיכולוגי- ייעוצי (שפ"י) בישראל הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש בעבודת השירותים הפסיכולוגיים- החינוכיים (שפ"ח) ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בעתות שגרה ובחירום.

השירות הפסיכולוגי- חינוכי מיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים הקהילתיים. חשיבות יתרה נוגעת לנגישותם של הפסיכולוגים החינוכיים כגורמי בריאות ורווחה נפשית. הסיכוי לאפשר לילדים את הזכות לשירות פסיכולוגי- חינוכי בצומתי דרך במהלך התפתחותם, ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, מותנה בקרבה ובנגישות של השירות לילד ולמשפחתו."

משרד החינוך אחראי, באמצעות הפסיכולוג המחוזי, על קביעת המדיניות המקצועית של השפ"חים, בבקרה ופיקוח מקצועיים על עבודתם, רמתם המקצועית הגבוהה ואיכות השירות.