כותרת
> C;
1/1
חדשות

פסק דין לסגירת מסעדה שהוקמה על כלי שייט בנמל עכו

עכו חדשותפורסם: 18.12.19 , 08:13ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

שופטת בית משפט השלום בעכו דנה עופר קיבלה את עמדת עיריית עכו ואסרה את המשך פעילותה של מסעדה שהוקמה על כלי שייט במרינה, תוך ביצוע שינויים הנדסיים וללא רישיון עסק.

מפסק הדין : המבקש, בעליו של העסק "QUEEN RITAL" מסעדת דגים
ו/או המחזיק בעסק ו/או מי שבפיקוחו או בהשגחתו פועל העסק, וכל מי שמועסק
בשירותו, נדרשים להפסיק לאלתר את העיסוק בעסק, תוך סגירת המסעדה.

המבקש ו/או מי מטעמו כמפורט לעיל נדרשים שלא לאפשר לאף אדם, מלבד
המבקש ואנשי צוותו )לרבות מהנדס מטעמו(, להיכנס לכלי השיט.

משטרת ישראל תנקוט כל אמצעי דרוש על מנת להבטיח ציות לצו.

תוקפו של צו זה יהיה עד לביטולו או שינויו על ידי בית המשפט.

תוקפו של צו מסויג זה מותנה בכך שהמבקש יפקיד בביהמ"ש, בתוך 3 ימים מהיום,
התחייבות עצמית על סך 20.000 ₪ וכן ערבות צד ג' על סכום זהה, לקיים את הוראות הצו
במלואן. ערבות צד ג' תיחתם על ידי המצהיר מטעם המבקש.

קישור לפסק הדין של בית משפט השלום בעכו :
http://akkonet.info/bet-mishpat-restaurent-11.12.19

צילום : אלברט לוי