כותרת
> C;
1/1
עיריית עכו

שידור : מועצת העיר עכו אישרה את תקציב 2020

עכו עיריית עכופורסם: 27.02.20 , 15:05ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

אחרי שמועצת העיר עכו , אישרה בתחילת ינואר, תקציב לשלושה חודשים בלבד, התקיים דיון מחודש על סיום שנת תקציב 2029 ואושר תקציב לשנת 2020 .ראש העיר שמעון לנקרי אמר שתקציב 2020 זהה תקציב העירייה לשנת 2019


וזה אומר תקציב העירייה לשנת 2020 הוא כ-439 מיליון ₪ והמשמעות היא כי תקציב החינוך מסתכם ביותר מ-134 מיליון ₪ המהווה שיעור של 30.5 אחוז מתקציב העירייה., תקציב הרווחה עומד על יותר מ-68 מיליון ₪,
לאחר דיון התקציב אושר פה אחד