כותרת
> C;
1/1
חינוך

שלוש כיתות א' ייפתחו בביה"ס אשכול בעכו בשנת תשפ"א

עכו חינוךפורסם: 26.02.20 , 10:18ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

בשנת הלימודים תשפ"א תיפתחנה בבית הספר אשכול שלוש כיתות א' עד למקסימום של 99 תלמידים בלבד.

כך הוחלט השבוע לאחר קיום סדרת דיונים בנושא היערכות כיתות א' בבית הספר "אשכול" לשנת הלימודים תשפ"א, וזאת בעצה אחת עם מנהלת בית הספר הגב' אהובה לביא ובהתבסס על סמך חוות דעתה כפי שעלה בדיון נוסף.

חשוב להבהיר שבהתאם למגבלות הפיזיות של נתוני המרחבים בבית הספר ובהתאם לכך שלא תהיה תוספת בינוי עתידית בבית הספר כיוון שאין אישור משרד החינוך לכך, החל משנת הלימודים תשפ"א ועד בכלל, תפתחנה בבית הספר אשכול מדי שנה מקסימום שלש כיתות א' בלבד והמספר הקובע יהיה בהתאם לנתוני התקן של בית הספר על פי מערכות משרד החינוך מדי שנה בשנה (נכון למועד זה המספר הקובע הוא 99 תלמידים לשלש כיתות).

הורים שילדיהם מועמדים לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"א ואשר ביצעו רישום כנדרש על פי מועדי הרישום ובחרו בבית הספר "אשכול" במסגרת מרחבי הבחירה המבוקרת ועל סמך המגבלה המספרית, יקבלו הודעת שיבוץ לבית הספר "אשכול" לשנת הלימודים תשפ"א.