כותרת
> C;
1/1
לימודים

עכו ,בצפון : מערכת החינוך מציינת את שבוע העליות

עכו לימודיםפורסם: 06.11.19 , 12:38ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
'מערכת החינוך בצפון מציינת בימים אלה את "שבוע העליות" - שבוע שמעלה על נס את סיפורם של התלמידים העולים, וממקד למידה על חשיבות בניית חברה רב־תרבותית שמבוססת על ערכי הערבות ההדדית, בהתאם לנושא השנתי. הפעילויות החינוכיות במוסדות החינוך מתקיימות בסימן "עליות זה להיות" - פעילויות שיזכירו לתלמידים את משמעות היות החברה הישראלית חברה קולטת עלייה, את מורכבות תהליך העלייה להקליטה, ואת המחויבות של כולנו לעשות הכל כדי לסייע לתלמידים עולים ולשלבם בקהילה'.
כך , מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון .
למעלה מ 6300 מכלל 45,000 תלמידים עולים הרשומים במערכת החינוך הם מהצפון , למעלה מ 350 מהם, מעכו . אלו הם תלמידים שעלו מכ-134 מדינות שונות - מתוכם כ-11,500 עולים חדשים, והיתר עולים ותיקים מוסר דובר המחוז , דויד גורלי .
במסגרת תכנית חומש של האגף לקליטת תלמידים עולים, מחזקים את הוראת השפה העברית, מעניקים אולפנים ללימודי עברית ושעות תוספתיות, ומשבצים מגשרים חינוכיים בין תרבותיים.
תכני הלימוד בשבוע זה נוגעים בנושאים אלה:
▪לימוד סיפורן של הקהילות השונות, ותרומתן לחברה הישראלית.
▪טיפוח ערך הערבות הדדית.
▪חיזוק תחושת השייכות של התלמידים העולים והעצמתם.
▪פעילויות ליצירת קשרים קרובים בין כלל באי מוסדות החינוך.
▪הכרה בשונות התרבותית כמשאב חינוכי ולאומי.
תיכלול פעילות מחוזית : בת צברי ומירי אבני.