כותרת
> C;
1/1
לימודים

עכו , בצפון : עשרות בני נוער לוקחים חלק בפעילות תנועת 'אחריי' להכנה לצה''ל

עכו לימודיםפורסם: 08.12.19 , 10:49ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
'תנועת אחריי! , 'נוער מוביל שינוי' היא תנועה ערכית ברוכה שראויה לטיפוח ולמינוף . התנועה עוסקת בטיפוח מנהיגות נוער, והלכה למעשה מצויה 'מתחת לאלונקה' של החברה הישראלית.
היא נוגעת בפיתוח מעורבות חברתית בפריפריה, ופועלת להעצמת תחושת המסוגלות של בני הנוער- בפנימיות, במכינות קדם צבאיות שהיא מפעילה, בפעילויות הכנה לצה"ל בבתי הספר, בפעילויות אחר הצהריים, בשנת שירות משמעותית, ובליווי בוגרים – חיילים וצעירים דרוזים ובדואים. אני שמחה על כך שמחוז הצפון מגלה בולטות משמעותית בפעילות התנועה בקרב בני נוער' .
כך , מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון .
תנועת אחריי! פועלת באמצעות עמותה חינוכית חברתית שמניעה הצמחת מנהיגות צעירה ומעודדת מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך. באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית מציין דובר המחוז , דויד גורלי .
התנועה מתוקצבת על ידי המשרד ב-9.4 מיליון שקלים, ובשנת הפעילות הנוכחית מפעילה 422 מסגרות חינוכיות, 60 מהן בצפון ובכלל זה עשרות רבות גם בעכו .
במסגרות אלה לוקחים חלק כ-8,000 חניכים , למעלה מ 1100 מהצפון, במעל 120 יישובים ובהם 17 בצפון . לעמותה למעלה מ-50 אלף בוגרים , 7000 מהם , מהצפון .
פעילות התנועה מתקיימת גם בקבוצות ההכנה לצה"ל ובפנימיות קדם צבאיות .
רשת המכינות הקדם צבאיות מנוהלת בשותפות עם הסוכנות היהודית (כיום פעילות 7 מכינות), בפנימיות פועלות כיום 38 קבוצות הכנה לצה"ל, והתנועה פועלת להעצמת קבוצות גיוון:
▪15% יוצאי אתיופיה – 1,200 חניכים.
▪11% דוברי ערבית – 880 חניכים.
▪8% חרדים – 640 חניכים.