כותרת
> C;
1/1
לימודים

עכו , בצפון : שנת הלימודים תש''ף תתמקד ב 4 עוגנים מרכזיים : פדגוגיה מוטת עתיד , הכלה והשתלבות , חינוך חברתי וערכי וצמצום פערים ושיפור הישגים'

עכו לימודיםפורסם: 12.08.19 , 10:27ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
' שנת הלימודים תש''ף תתמקד במחוז הצפון בארבעה עוגנים מרכזיים : פדגוגיה מוטת עתיד , הכלה והשתלבות , חינוך חברתי וערכי וצמצום פערים ושיפור הישגים'
אומרת מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון .
בשנה החדשה יבנו בצפון ובכלל זה בעכו , עוד 90 מרחבי חינוך m 21 , יוקמו כ 20 פינות עבודה חדשות למורים , ישופצו ויצוידו 10 ספריות , יוכשרו עוד כ 40 חדרי הכלה , מספר התלמידים לבגרות 5 יחידות מתמטיקה יקיף כ 3000 תלמידים , פיזיקה – כ 2000 , כימיה –כ 1700 , בחינוך הטכנולוגי ילמדו למעלה מ 27 אלף תלמידים , וכ 40 אלף תלמידים יהנו כזכאי שירותי החינוך המיוחד מציין דובר המחוז , דויד גורלי .
ובמספרים ארציים :
▪ מרחבי 21M: בניית עוד 600 מרחבים חדשים.
▪ חצרות לימודיות: כ-30 חצרות, בסכום כולל של 70 מיליון שקלים.
▪ שיפוץ וציוד ספריות: 70 ספריות נוספות, בנוסף ל-77 ששופצו השנה.
▪ חדרי הכלה: יעד של 250 חדרים חדשים.
▪ אוצר מילים באנגלית: 1,200 מילים ביסודי, 3,200 בחטיבות, ו-5,500 מילים בתיכונים.
▪ אנגלית ללא מילונית: הרחבת הפיילוט ל-70 בתי ספר.
▪ 5 יחידות מתמטיקה: הרחבה מ-19,200 תלמידים בתשע"ט, ל-19,700 בתש"ף.
▪ 5 יחידות פיזיקה: הרחבה מ-12,295 בתשע"ט, ל-13,358 בתש"ף.
▪ 5 יחידות כימיה: הרחבה מ-10,859 בתשע"ט, ל-11,300 בתש"ף.
▪ מעורבות חברתית: השתתפות תלמידים מ-89% בתשע"ט, ל-93% בתש"ף.
▪ לימודי של"ח וידיעת הארץ: הרחבה מ-660 בתי ספר בתשע"ט, ל-720 בתש"ף.
▪ בחינוך הטכנולוגי: הרחבה מ-158,830 תלמידים, ל-181,000.
▪ איתור תלמידים נושרים: הרחבה מ-7,000, ל-14,000.
▪ פינות עבודה למורים: הקמת 116 פינות עבודה חדשות.
▪ מכינות קדם צבאיות: הרחבה מ-3,900 חניכים, ל-4,100.
שנת הלימודים תש"פ בחינוך המיוחד : השנה יתווספו 9,669 תלמידים לשירותי החינוך המיוחד, והתקציב הכולל יעמוד על 11.4 מיליארד שקלים. את שנת הלימודים תש"ף, בעוד כשבועיים ייפתחו כ-269,400 תלמידים זכאי שירותי החינוך המיוחד.