כותרת
> C;
1/1
לימודים

עכו : עשרות סייעות נוספות הצטרפו לגני בעקבות רפורמת הסייעת השניה

עכו לימודיםפורסם: 22.09.19 , 11:18ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
'יחודה של רפורמת הסייעת השניה איננו רק בתרומתה לשיפור הניהול השוטף של הגן . יש בה גם ברכה וערך מוסף משמעותי בכל הקשור לתוספת של דמות חינוכית קבועה ומשמעותית לחיי ילדי הגיל הרך.
הסייעות בגנים, מהוות תשתית חינוכית חשובה בגן, וכעת נבחנות גם דרכים לשיפור תהליכי ההכשרה וההתמקצעות שלהן'.
כך , מנהלת המחוז , ד''ר אורנה שמחון .
המהלך ליישום רפורמת הסייעת השנייה, בשנת הלימודים התש''ף הביא לשיבוצן של כ 4200 סייעות בגני הילדים בצפון , מתוכן כ 950 סייעות שניות ומכלל אלה עשרות בגני הילדים בעכו
מוסר דובר המחוז , דויד גורלי .( נתון ארצי : 29,474 סייעות - מתוכן 6,809 כסייעת שנייה ).
המשמעות: לפני הרפורמה עמד היחס בין ילדים לאנשי צוות בגני הילדים על 1:15, ולאחר יישום הרפורמה השתפר יחס זה ל-1:10.
יצוין כי דו''ח הערכה שבוצע על ידי ראמ"ה מלמד, שישנה שביעות רצון מרשימה מהרפורמה: אחוזים 95 מההורים מברכים על תוספת הסייעת השניה לגן.
מהמחקר עולה עוד שהוספת סייעת שניה בגנים הובילה לשיפור תהליכי הלמידה, לעבודה בקבוצות קטנות, ולשיפור תשומת הלב הרגשית שזוכים לה הילדים.